YΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης ακινήτων, βελτίωσης υφιστάμενων κατασκευών και διαχείρισης έργων.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η αρχιτεκτονική μελέτη αποτελεί το αποτέλεσμα μίας διεργασίας η οποία αναλύει, τεκμηριώνει και συνθέτει με κριτική σκέψη, με σεβασμό στο τοπίο και με κύριο γνώμονα την ικανοποίηση των αισθητικών και λειτουργικών αναγκών του ανθρώπου. Περιλαμβάνει τη «σύλληψη της ιδέας», την προμελέτη, την οριστική μελέτη και την μελέτη εφαρμογής του έργου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται με μέσα όπως κείμενα, σκίτσα, σχεδία, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και video, τα οποία την καθιστούν απολύτως κατανοητή, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η στατική μελέτη περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς των εντατικών μεγεθών και παραμορφώσεων του φέροντα οργανισμού της κατασκευής, ώστε να επιτευχθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητά της. Μέσα από σύγχρονα λογισμικά και μια σειρά τεχνικών σχεδιών, πινάκων υπολογισμών και τεχνικών οδηγιών, παρέχουμε στατικές μελέτες κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία καθώς επίσης και μελέτες μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών. Παράλληλα, γίνεται εκπόνηση μελετών για επισκευές και ενισχύσεις υφιστάμενων κατασκευών καθώς και μελέτες στατικής επάρκειας υπαρχόντων κτιρίων.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιστημονικούς μας συνεργάτες εκπονούνται αξιόπιστες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες πριν από την κατασκευή οποιασδήποτε εγκατάστασης. Οι μελέτες συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση του κόστους κατασκευής, στη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου και στο μειωμένο μελλοντικά απαιτούμενο κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Σε συνεργασία με τους επιστημονικούς μας συνεργάτες παρέχουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες που απαιτούνται, για την έκδοση κάθε είδους αδειοδότησης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σε συνεργασία με τους επιστημονικούς μας συνεργάτες αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των εκπονούμενων μελετών εξασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή τους, τη ποιότητα της κατασκευής και την ομαλή εξέλιξη του έργου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας στο τομέα της κατασκευής αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την τεχνική και οικονομική διαχείριση του έργου. Μια διαχείριση μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την πρόσληψη όλων των απαραίτητων εργατοτεχνικών συνεργείων, τον έλεγχο και την καθοδήγηση τους, τη συνεχή ενημέρωση του ιδιοκτήτη με παρουσίαση της προόδου του έργου, τη μείωση του κόστους κατασκευής και την αποπεράτωση του έργου μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν ορισθεί.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ

Σε περίπτωση που μας ζητηθεί, μετά την ολοκλήρωση του έργου παρέχουμε μια εκτενή σειρά σχεδίων κατασκευής και μία έκθεση με φωτογραφικό υλικό, οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για την σωστή λειτουργία και συντήρηση της κατασκευής. Μαζί με τους συνεργάτες μας είμαστε «κοντά» σας αντιμετωπίζοντας οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει έχοντας εξασφαλίσει κατά περίπτωση τις ανάλογες εγγυήσεις.

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

Σε συνεργασία με τους επιστημονικούς μας συνεργάτες αναλαμβάνουμε την εκπόνηση της μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου μιας εγκατάστασης. Η μελέτη περιλαμβάνει το σχεδιασμό του εξωτερικού χώρου, του κήπου, της πισίνας ή οτιδήποτε επιπλέον απαιτηθεί δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα υλικά, τη φύτευση, το φωτισμό και την άμεση λειτουργική και αισθητική σύνδεση του με την υφιστάμενη εγκατάσταση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η μελέτη εσωτερικού χώρου ενός κελύφους διασφαλίζει και ολοκληρώνει ένα ποιοτικό και λειτουργικό σύνολο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός προσωπικού ή επαγγελματικού χώρου. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μικρής κλίμακας μέσα από τη δημιουργία των επιμέρους χώρων, το χρώμα, το φωτισμό, την υλικότητα και τις ειδικά προσαρμοσμένες κατασκευές προσδίδει στο χώρο μια ιδιαίτερη ταυτότητα και αισθητική η οποία είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών.

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στον τομέα της 3D σχεδίασης με τρισδιάστατα μοντέλα, τρισδιάστατες ή 360 ◦ φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και video animation. Τα εργαλεία αυτά θεωρούνται αναγκαία στη σημερινή ψηφιακή εποχή καθώς παρέχουν την δυνατότητα θέασης του έργου από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες με πιστή αναπαράσταση των υλικών, των χρωμάτων, του φωτισμού και των ειδικών κατασκευών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνετε το ρίσκο και εξοικονομείτε χρήματα σε όλα τα στάδια της κατασκευής καθώς γνωρίζετε εξαρχής τι θα υλοποιηθεί.

ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πιστεύουμε πως το φυσικό και τεχνητό φως είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Η οπτική άνεση και τα εναλλακτικά σενάρια φωτισμού ενός χώρου αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία και ανάδειξη ενό ς χώρου. Σε συνεργασία με εξιδεικευμένους συνεργάτες μας είμαστε σε θέση να προτείνουμε ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις φωτισμού που εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Βασικοί στόχοι μιας ανακαίνισης είναι ο επανασχεδιασμός και η διαμόρφωση ενός ιδιωτικού ή επαγγελματικού χώρου έτσι ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα στις νέες ανάγκες και επιθυμίες των χρηστών συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας του χώρου. Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία ανακαίνισης του χώρου σας από τη καταγραφή των αναγκών, τη μελέτη εσωτερικού χώρου, την αδειοδότηση , έως και την παράδοση σε εσάς.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

Σε συνεργασία με την οικογενειακή μας επιχείρηση, αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και τη κατασκευή πρωτότυπων επίπλων, αντικείμενων και ειδικών κατασκευών από ξύλο, μέταλλο, γυαλί κ.α. προσαρμοσμένων πάντα στις ανάγκες, την αισθητική και την ταυτότητα του χώρου. Προσφέρονται επιλογές που δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο με εγγύηση των μηχανισμών και άριστη ποιότητα κατασκευής και πρώτων υλών.

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία στον τομέα των κατασκευών που έχουν υποστεί φθορές και βλάβες στο πέρασμα των χρόνων, αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη μελέτη επισκευής και ενίσχυσης. Κύριος στόχος είναι η επαναφορά των κατασκευών στη βέλτιστη λειτουργική τους κατάσταση δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην επίβλεψη των εργασιών και τη σωστή επιλογή και χρήση των υλικών. Επιπλέον αναλαμβάνουμε τη μελέτη υγροθερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους η οποία εξασαφαλίζει τα απαιτούμενα ποσοστά υγρασίας και την απαραίτητη θερμική επάρκεια των κατασκευών.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών νομιμότητας και πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης [ΠΕΑ] κτιρίων που απαιτούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο